Aerius

E domo Bonisago, az Arx Gigantium conventus princepse.

Description:

Aerius magiszter vénségesen vén, és ez az élethosszabbító mágia ellenére meg is látszik rajta. Pontos korát senki sem tudja, a pletykák valahova 150 és 200 év közé teszik (bár az elrugaszkodottabb elképzelések 4-500 életévről is szólnak). Járni még tud, de a beszéde már inkább köpködés, levest nehezen fogyaszt, és a lépcsőkön se a maga erejéből közlekedik. Az egyetlen helyzet, amikor nem látszik rajta a kora, ha a laboratóriumban dolgozik. Keze ilyenkor biztosabb egy húszévesénél, és látszólag képtelen kifáradni.
Egészen ifjú mágusként kezdett a Terram mágiával foglalkozni, és majdhogynem egész életét ennek szentelte. Természetesen a megfelelő Technikákat és a Vim Formát sem hanyagolta el, de a föld uralmában képességei legendásak.

Bio:

A Rendben sok pletyka terjeng róla, a rajnai tribunálé határain túl is jól ismerik. Sokan Hermész patkányaként emlegetik (persze csak messze a háta mögött), és nem házának csúfneve miatt; az elmúlt száz évben meglepően sokszor tapasztalta meg a Szürkületet, és szinte példátlan módon mindig ép bőrrel (bár nem érintetlenül) került ki belőle. Szívós, mint a bocskorszíj, a közvélekedés szerint elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan.
Kora és eredményei okán meglehetősen nagyképű és arrogáns, a tanoncokat és fiatal mágusokat vagy semmibe veszi, vagy kegyetlenül kigúnyolja. Kedves művészetében, a Terram mágiában, rajta kívül senkinek nem lehetnek eredményei (legalábbis nem olyanok, amiket ő elismer). Arx Gigantiumban a hétköznapi irányítást Jerbiton társára, Rufus magiszterre bízta, ő maga a mágikus természetű dolgok felügyeletét látja el. A conventus népe elképesztő meséket terjeszt Aerius képességeiről, szerintük a falakon belül semmi, de semmi nem történhet úgy, hogy a princeps ne tudjon róla – ráadásul a jelek szerint ezek a történetek nem is légből kapottak. Szigorú rendet és fegyelmet követel meg, de a jó munkát elismeri, és igazságtalanul soha nem büntet.

Aerius

Arx Gigantium icke