Trinorus

E domo Tremeri, az Arx Gigantium conventus librariusa.

Description:

Trinorus középtermetű, csontos testalkatú férfi; jóval fiatalabb Arx Gigantium princepsénél, de mögötte is számos évtized tapasztalata áll. Magas fokon műveli az Intellego, Rego, Animal, Herbam és Vim művészeteket, részt vállal a conventus mágikus védelmének kialakításában, valamint egymaga kezeli és tartja rendben az igencsak kiterjedt könyvtárat.

Bio:

A conventus könyvtárosának legalább akkora híre van Hermész Rendjében, mint a princepsnek, ha némiképp más természetű is. Egyfelől sokan emlegetik elismeréssel munkáját, hiszen egy, a conventus könyvtárához fogható gyűjteményt egyedül kezelni embert próbáló feladat; emellett a magister a Rego és a Vim művészetének is vitathatatlanul mestere. Az elmúlt tizen-egynéhány évben azonban intenzív levelezésbe kezdett valamennyi nevesebb conventus tagjaival, élen Házának többi mágusával. Levelei általában hosszas fejtegetések kutatásainak természetéről (a lényeges adatokat természetesen mellőzve), aprólékos kérdésekkel megtűzdelve, melyekre mihamarabbi, hasonló bőségű választ is vár; annak elmaradása esetén pedig nem késlekedik az eredeti levél másolatát sürgető előszóval ellátva ismét elküldeni a címzettnek. Rossz nyelvek szerint a magiszter felelős a Mercere Ház forgalmának legalább ötödéért, ami nyilvánvaló túlzás ugyan, de a kellemesnél jóval közelebb áll a valósághoz.
A magisztertől érkező levélfolyam körülbelül egy holdfordulóval ezelőtt azonban rejtélyes módon megszakadt, vegyes érzéseket kiváltva szerte Hermész Rendjében: némelyek örvendeznek a zaklató levelek elapadása fölött (bármilyen okból alakult is így), másoknak viszont komoly aggodalmat okoz Trinorus hallgatása…

Trinorus

Arx Gigantium icke