Arx Gigantium

Haralambus

első

Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz a mester kérését teljesíteni. Nincs meg az az átkozott Trinorus. A dolog jó oldala az, hogy megismerhettem három mágust. Tremeréken kívül mással még nem is nagyon találkoztam. Most pedig rögtön két Bonisagus. Az öregebbik, Aerius nem éppen tipikus, de igazából a másik sem. Aeriusnak van tekintélye, Zephyrus viszont, ellentétben a közkeletű Bonisagus képpel, nem tűnik túl hasznosnak. Elpidát legszívesebben meg sem említeném, nem elég, hogy Jerbiton mágussal hoz össze a sors, még egy zsidó is van vele, aki ráadásul az Istenivel áll kapcsolatban. Szívet melengető látvány volt, amikor a zsidóval megjelöltük a Pokoli területet. Legalább együttműködnek. A pocsolya viszont kifogott rajtunk, de elbántam a démoni növénnyel. Voluntas vincit omnia (The will conquers all)

ps.: a világiakkal való érintkezést hanyagolnom kell, még jó, hogy Bulgáriától idáig nem mentem be egy faluba sem, csak Dimitrit küldtem be valamelyik böhömmel. Popelnában azt hittem készségesen útbaigazítanak, ha látják rajtam, hogy mágus vagyok, hiszen mellettük van Arx Gigantium, biztos tisztelik a mágusokat, az Adomány hatásának ellenére is. Juteszembe: a paraszt hullája egyszer még táncolni fog a szemeim előtt. Mindenesetre maradok a jól bevált “beküldöm Dimitrit” módszernél. Különben kíváncsi lennék, hogy miért csak a pap tud a mágusokról. Miféle pap ez egyáltalán?

Comments

Alexbacsi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.