Arx Gigantium conventus

A conventust 938-ban alapította Hermész Rendjének négy tagja a Cseh-erdő középső részén. Az alapítók között két Merinita, egy Flambeau és egy Verditius mágus kapott helyet. Az elmúlt majd’ háromszáz év során a hely korábban közepes erősségű aurája a folyamatos mágikus tevékenység hatására egyre erősödött, végül pedig egy többszintű regio alakult ki a hegy lejtőin.
Regiones
A hegy lábánál elterülő falu, Popelná, az eredeti aurában (a hétköznapi világban) helyezkedik el. A hegyoldalon felfelé indulva lehet eljutni a regio határához, amelynek átlépéséhez egy apró, csak a conventus lakói számára ismert rituálé szükséges. Bizonyos esetekben azonban mások is megtalálták az utat a regioba, egyelőre pontosan nem ismert, milyen módon.
A conventus mundán épületei, ennélfogva lakosságának nagy része is, a regio alacsonyabb szintjén találhatóak. Legnagyobb részük nem is tud arról, hogy egy magasabb szint is létezik, az oda belépésre legfeljebb egy-kettő lehet közülük képes.
Az erősebb aurával rendelkező szinten helyezkedik el többek között a conventus könyvtára, a laboratóriumok, és a vis-raktár.
Regio 7
A conventus hosszú fennállása alatt jópár mágus nevezhette otthonának Arx Gigantiumot, amely a tribunáléban jelentős tényezővé nőtte ki magát. Jelenlegi lakói azonban már jó ideje nem vettek maguk mellé tanítványokat, és bizonytalan hírük nem kedvezett a fiatal mágusok betelepedésének sem. Úgy tűnik, a conventus elérte Telét, és néhány évtizeden belül véglegesen leépül.
A conventus jelenleg ismert tagjai és tisztségeik:

  • Aerius e domo Bonisago, princeps;
  • Trinorus e domo Tremeri, librarius;
  • Rufus e domo Jerbitoni, procurator.

Arx Gigantium conventus

Arx Gigantium icke